De afgelopen weken heeft het coronavirus ook de wereld van de bewoners, deelnemers, medewerkers, vrijwilligers, verwanten en alle betrokkenen bij S&L Zorg beïnvloed. We proberen de coronatijd samen zo goed mogelijk door te komen.

We proberen met elkaar de bewoners die ziek zijn de best mogelijke zorg te geven en daarnaast de andere bewoners in de gaten te houden. We verliezen daarbij ook de veiligheid van onze medewerkers en vrijwilligers niet uit het oog en begrijpen goed dat daar spanning op staat en het op sommige momenten zwaar is.

We hebben contact met onze artsen en o.a. de GGD en laten ons informeren over de maatregelen die we kunnen nemen om verspreiding te voorkomen.

We volgen hiervoor het actuele beleid van het RIVM, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Rijksoverheid. Dit beleid is steeds aan verandering onderhevig. Wij vertalen het beleid en de veranderingen steeds naar onze situatie.

Wat moeten we allemaal doen?

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

De maatregelen zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

Wij pakken de huidige situatie serieus en voortvarend op. We behouden ook onze rust. Het virus is nieuw, maar bij S&L Zorg zijn we bekend en hebben ervaring met meerdere infectieziekten. We weten wat we kunnen doen en weten ook waar we geen invloed op hebben.

De protocollen en procedures waar we ons aan hebben te houden veranderen met regelmaat rondom het coronavirus. De informatie op deze pagina wordt daarom ook steeds bijgesteld.

Laatste update: 21 september 15:05 uur.

Tekst met paarse kleur is nieuw t.o.v. de vorige update van deze pagina. 

Veelgestelde vragen:

Hoe is de situatie bij S&L Zorg?

In de afgelopen maanden zijn er bij bewoners van S&L Zorg 72 tests uitgevoerd op het coronavirus. Eerder dit jaar bleken vijf bewoners besmet te zijn met het coronavirus. Inmiddels zijn deze vijf bewoners weer beter. Rondom bewoners die besmet zijn, geldt een strikt beleid om verspreiding te voorkomen, er wordt bijvoorbeeld gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen.

De afgelopen maanden hebben 157 medewerkers een uitslag gehad van een test op het coronavirus. De meeste medewerkers waren gelukkig niet besmet. 8 medewerkers bleken wel besmet te zijn. Direct bij het vermoeden van een besmetting met het coronavirus gaat een medewerker in thuisquarantaine en is hij/zij dus niet werkzaam in de woning.

Om verdere verspreiding te voorkomen hebben vier geschakelde woningen tijdelijk te maken gehad met extra maatregelen, die hebben gewerkt en de extra maatregelen zijn inmiddels vervallen. Vaak starten we bij een vermoeden al met extra maatregelen in een woning in afwachting van een testuitslag. Bewoners blijven dan thuis, de kans bestaat dat er in een woning ineens gewerkt wordt met beschermingsmiddelen en er is even geen bezoek toegestaan.

Vanuit privacy-oogpunt geven wij geen specifiekere informatie. Bewoners, wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers van deze woningen zijn op de hoogte gesteld.

Natuurlijk houden we al onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers goed in de gaten. Hieronder leest u veelgestelde vragen voor bewoners, medewerkers, verwanten en vrijwilligers.

– Bewoners –

Wat doen we als we bij een bewoner een besmetting vermoeden?

Hetzelfde als bij ieder ander. De bewoner blijft bij een vermoeden op zijn/haar slaapkamer en we nemen telefonisch contact op met de medische dienst van S&L Zorg. De artsen overleggen met de GGD of onderzoek naar het coronavirus nodig is. Als er bij een vermoeden getest wordt, blijven de andere bewoners ook even thuis en wordt ingepland bezoek afgebeld. Als de testuitslag negatief blijkt, vervallen alle maatregelen weer.

Wat doen we als een bewoner van een groepswoning inderdaad besmet is?

Dan laten we ons intensief begeleiden en adviseren door de GGD en hulpinstanties. Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden. De bewoner kan thuis blijven in een afgeschermd deel van de woning (thuisisolatie), de bewoner kan tijdelijk op een andere locatie (thuisisolatie op een externe locatie) worden opgevangen, er kan een opname in het ziekenhuis nodig zijn en natuurlijk mag familie de zorg ook overnemen en de bewoner bij familie opvangen. Als er één besmetting is binnen een woning (bewoner en/of medewerker) is tijdelijk bezoek ontvangen of op bezoek gaan niet meer mogelijk. Als er meerdere besmettingen zijn binnen één woning (bewoners en/of medewerkers) kan het nodig zijn dat ook niet besmette bewoners preventief op hun eigen kamer verblijven.

Wat houdt thuisisolatie op een externe locatie in en waar wordt de bewoner dan opgevangen?

We hebben een deel van een pand op locatie Sterrebos (Onyxdijk 169) volledig vrij en geschikt gemaakt voor thuisisolatie voor meerdere mensen. Dit pand wordt extra ingezet als dat nodig blijkt. Het pand is momenteel ingericht voor vijf bewoners.

– Medewerkers –

Hoe zorgt S&L Zorg dat ik veilig kan werken?

Medewerkers die werken met mensen die (vermoedelijk) besmet zijn met het coronavirus dragen persoonlijke beschermingsmiddelen. We volgen daarvoor minimaal de landelijke richtlijnen. Rondom besmette personen zetten we zelfs meer persoonlijke beschermingsmiddelen in dan de richtlijnen voorschrijven. Dit blijven we doen, zolang deze extra middelen beschikbaar zijn. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat medewerkers veilig kunnen werken. Heb je bedenkingen om te komen werken, bespreek dit dan met je leidinggevende.

Wanneer mag ik wel of juist niet werken?

Heb je één of meer van deze klachten:

  • verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
  • hoesten; en/of
  • benauwdheid en/of
  • verhoging of koorts en/of
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Kom niet naar je werk! Bel je leidinggevende!

Iedereen in heel Nederland met één of meer van bovenstaande klachten moet thuisblijven. Iedereen met dergelijke klachten die passen bij het nieuwe coronavirus kan zich laten testen. Het is van groot belang dat zorgmedewerkers (en hun huisgenoten) zich bij klachten direct laten testen. Totdat de testuitslag bekend is blijft de persoon/zorgmedewerker met klachten thuis. Als deze persoon koorts en/of benauwdheid heeft, dan moeten ook alle huisgenoten thuisblijven tot na de testuitslag.

Voor zorgmedewerkers geldt een speciaal advies dat is te lezen op deze pagina van het RIVM.

Wanneer mag ik weer komen werken?

Lees de actuele richtlijnen over wanneer je weer mag werken op deze pagina van het RIVM.

Gelden er maatregelen als ik in het buitenland op vakantie ben geweest?

Zodra er in een land sprake is van code geel (vakantiereizen mogelijk, let op de risico’s) dan gelden er voor onze medewerkers geen extra maatregelen na thuiskomst. Echter, bij een opleving van het coronavirus kunnen landen strengere maatregelen nemen en kan de situatie snel veranderen. Dit kan betekenen dat een land code oranje (vakantiereizen afgeraden) kan krijgen terwijl een medewerker in dit land op vakantie is.

Zodra er sprake is van code oranje (of rood) gelden er voor onze medewerkers wel extra maatregelen na thuiskomst. Wanneer een medewerker terugkomt uit oranje of (rood) gebied zal er, voordat er gestart wordt met het werken op de groepen, eerst een gesprek met de teamleider plaatsvinden. De teamleider stelt vast welke (voorzorgs)maatregelen genomen dienen te worden. Onze leidraad hierbij is het advies vanuit het RIVM.

Vanwege de zorgplicht voor onze cliënten en medewerkers verwachten wij dat onze medewerkers zich verantwoordelijk gedragen. Bekijk voor actuele informatie over reizen naar het buitenland de website van de Rijksoverheid.

Gelden er maatregelen als ik woonachtig ben in een oranje risicogebied?

Voor medewerkers, woonachtig in oranje gebied, gelden er wellicht extra (voorzorgs)maatregelen. De teamleider stelt vast welke maatregelen genomen dienen te worden.

Mag ik thuis werken?

Als het redelijkerwijs mogelijk is willen we dat medewerkers thuiswerken, mits ze de beschikking hebben over een zakelijke mobiele telefoon en een computer. Verzoeken daarvoor kunnen ingediend worden bij de leidinggevenden. Het algemene nummer van S&L Zorg 088 7777 444 blijft bemand en collega’s die thuiswerken blijven bereikbaar.

Indien je als medewerker niet over de juiste werkplekfaciliteiten beschikt dan bieden we deze faciliteiten in bruikleen aan. Hierbij kun je denken aan een beeldscherm, een muis, een toetsenbord en een bureaustoel. Medewerkers die meer advies nodig hebben omtrent een gezonde werkplek kunnen contact op met hun leidinggevende of HR. Zie tevens deze link met voorlichting over wat een gezonde thuiswerkplek is.

Wat doen we met bijeenkomsten en vergaderingen?

Bijeenkomsten en overleggen doen we liever niet live, maar digitaal. We werken ook met hybride overleggen, waar een deel van de deelnemers aanwezig is in één ruimte en een deel digitaal deelneemt. De vergaderruimten zijn aangepast en hebben een maximaal aantal personen dat de ruimte in mag, er zijn daardoor ook minder stoelen. Ook zijn er schoonmaaksetjes aanwezig.

– Verwanten en bezoekers –

Wat verwachten we van verwanten en bezoekers?

Bezoek is weer toegestaan, als er gedurende 10 dagen geen coronabesmettingen in een woning/tem zijn (medewerkers en/of bewoners). Voor het bezoek gelden strikte voorwaarden. Ook zijn intussen de landelijke maatregelen versoepeld en daarom mogen onze bewoners bijvoorbeeld sinds 1 juli extern weer op bezoek. We hebben een schema gemaakt over wat de extra mogelijkheden zijn voor bezoek. Lees meer>>. Als er vanwege een (vermodelijke) besmetting tijdelijk geen bezoek is toegestaan, worden alle betrokkenen op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen en het moment waarop bezoek wel weer kan.

Stap voor stap versoepelen van de maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft, genoemde data liggen niet vast.

Houd u alstublieft wel contact met uw verwant. Hoe moeilijk ook. Bel of gebruik middelen om digitaal contact te hebben. Wij proberen daar zo goed mogelijk in te faciliteren.

Onze ontmoetingscentra zijn sinds 1 juli weer open voor het ontvangen van bezoek.

Mag ik als verwant op bezoek komen als ik woonachtig ben in oranje risicogebied?

Voor verwanten, woonachtig in oranje gebied, gelden extra maatregelen. Verwanten kunnen hierover contact opnemen met de teamleider van de woning van hun verwant.

– Vrijwilligers –

Wat vragen we van vrijwilligers?

Wij zijn blij met alle hulp, die hebben we juist nu nodig, maar we willen het ook zo veilig mogelijk houden voor iedereen. Heeft u milde gezondheidsklachten, zoals verkoudheid, hoesten of koorts? Of is één van uw huisgenoten ziek met koorts? Of heeft u de afgelopen 14 dagen contact gehad met iemand die (mogelijk) het coronavirus heeft? Dan verzoeken wij u om onze locaties niet te bezoeken.

Wilt en kunt u helpen, overleg dan met de contactpersoon van wonen of dagbesteding of dit mogelijk is.

Bekijk ook het stappenplan omtrent de inzet van vrijwilligers. Hierin kunt u lezen hoe we stapsgewijs alle vrijwilligersactiviteiten weer opstarten.

– Dagbesteding –

Gaat de dagbesteding wel door?

Ja, maar sinds maandag 16 maart tot en met augustus bijna volledig in de eigen woning en niet meer in de dagbestedingslokalen. Na overleg met o.a. de GGD hebben we besloten dat we vanaf 7 september de dagbestedingsgebouwen weer volledig gaan inzetten. De dagbesteding zal dan nog steeds anders zijn dan voor de uitbraak van corona. Elke woning krijgt namelijk één vast lokaal aangewezen. Daar wordt dagbesteding aangeboden voor bewoners uit die ene woning. Deelnemers die alleen dagbesteding volgen en niet bij S&L Zorg wonen, kunnen vanaf 8 juni al weer deelnemen.

Waarom houden we bewoners van een woning bij elkaar?

Als er helaas toch iemand besmet blijkt, is de kans groot dat een woning een tijdlang weer extra maatregelen krijgt. Bijvoorbeeld geen bezoek, werken met beschermingsmiddelen etc. Als we bewoners van verschillende woningen bij elkaar laten zijn, is de kans groter dat we zelfs al bij één besmetting verschillende woningen tegelijk moeten sluiten. Dat willen we voorkomen.

Mag een bewoner van een woning ook naar een lokaal van een andere woning?

Nee. We gaan juist niet mixen. Iedereen gaat bij binnenkomst direct naar zijn/haar lokaal.

Mag een medewerker van een groep ook naar een ander lokaal?

Dat vermijden we als het kan. Maar, het zal echt wel eens nodig zijn. Als dat gebeurt houdt deze medewerker wel 1,5 meter afstand van de mensen in het andere lokaal.

Komen we elkaar wel tegen in de gang?

Ja, dat is niet te vermijden, maar we proberen zo goed als het gaat lange contacten wel te vermijden. Er komt belijning in de gangen, zodat iedereen ‘rechts’ blijft en het is niet toegestaan praatjes te maken in de gangen. Van toiletten/badkamers worden door verschillende mensen gebruik gemaakt, maar die houden we ‘extra’ goed schoon. En ja, soms zal een bewoner je in de gang ineens een kroel geven. Dat hoort bij onze zorg.

Hoe zit het met externe dagbesteding?

Uiteraard gaan er ook nog steeds mensen naar externe dagbesteding. Ook komen er mensen bij onze dagbesteding die niet bij ons wonen. Natuurlijk moeten zij ook thuisblijven bij klachten.

Gaan we ook weer sporten?

Ja! Maar de sportmedewerkers bieden steeds een programma voor één groep uit één lokaal. Ook tijdens het sporten blijf je dus bij je medebewoners.

En muziek?

Gelukkig gaan we daar ook weer mee starten! Ook hier wordt een programma geboden waarbij steeds één groep uit één lokaal met muziek aan de slag gaat.

En zwemmen?

Begin september gaat ook het zwembad weer open. De zwemscholen komen dan met strikte hygiëneregels ook weer met de kinderen. Als wij zwemmen is dat ook samen met bewoners van je eigen woning.

Zijn er uitzonderingen?

Ja natuurlijk, onze zorg is zo bijzonder dat je altijd bereid moet zijn maatwerk te leveren. Maar het worden niet veel uitzonderingen en ze worden alleen door de teamleiders dagbesteding gemaakt. Veiligheid blijft namelijk voorop staan.

Hoe lang blijft deze vorm van dagbesteding bestaan?

Corona is voorlopig de wereld nog niet uit. Vooruitkijken is tijdens zo’n crisis best lastig. We denken dat deze vorm van dagbesteding tot minimaal het einde van dit jaar geboden wordt.

Hoe zorgen we dat corona ook bij de dagbesteding buiten de deur blijft?

Allereerst moeten we zorgen dat er eenvoudigweg geen zieke mensen naar de dagbesteding gaan. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers blijven thuis bij milde klachten en laten zich testen. Ook kunnen we het niet vaak genoeg zeggen: hygiëne, hygiëne, hygiëne. Als we de regels in acht nemen, kunnen we samen zorgen voor een veilige omgeving.

– Algemene vragen –

Evenementen en activiteiten

Bijna alle evenementen binnen S&L Zorg zijn geannuleerd. Het doet ons zeer, maar onder alle afgelaste evenementen vallen ook eventuele warmte diensten (herdenkingsdiensten) die gehouden worden als er een cliënt overlijdt.

Hoe zit het met de was van bewoners?

Veel persoonsgebonden was wordt gedaan door wasbedrijven. Deze dienstverlening loopt door. Als u zelf wast voor uw familielid kunt u dit ook blijven doen. Als er in een woning tijdelijk geen bezoek is toegestaan, kunt u de was ophalen en terugbrengen zonder de woning in te gaan. Stemt u dit dan wel telefonisch af met de begeleiders van de groep.

Bij een eventuele coronabesmetting kan het zijn dat de was wordt overgenomen. In dat geval betaalt S&L Zorg de kosten. Omdat dit wasproces langer duurt, is er wellicht extra kleding nodig. S&L Zorg vergoedt in dat geval de extra kleding met een maximaal bedrag van € 150 per persoon incl. btw.

Hoe gaat S&L Zorg om met ventilatiesystemen?

In de media is veel te lezen over ventilatiesystemen i.v.m. voorkomen van verspreiding van virussen. Het RIVM geeft aan dat op basis van de huidige inzichten aanpassingen van ventilatiesystemen niet nodig zijn. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd. Het is wel van belang dat er mogelijkheden zijn om te ventileren; goed ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat.

Wij volgen steeds de landelijke richtlijnen, dus ook dit RIVM advies. Lees hier de volledige onderbouwing.

Heeft u vragen waarom het antwoord niet op deze pagina vindt? Mail dan naar communicatie@slzorg.nl. We proberen u dan van een antwoord te voorzien!a

Bezoekregeling

Tijdens de proefperiode hebben we goed opgelet en deelnemers om hun mening gevraagd. Ook zijn intussen de landelijke maatregelen versoepeld en mogen daarom onze bewoners bijvoorbeeld vanaf 1 juli al extern weer op bezoek. Al deze informatie hebben we gebruikt om in het onderstaande schema vast te leggen wat de mogelijkheden zijn voor bezoek in de komende periode.

Stap voor stap versoepelen van de maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft, genoemde data liggen niet vast.

Stappenplan: Meer vrijheid tijdens de coronacrisis

In de afgelopen weken hebben we ons gebogen over een werkwijze waarop wij met oog voor veiligheid en leefbaarheid voor bewoners, medewerkers, vrijwilligers en verwanten tot een versoepeling van de maatregelen rondom de coronacrisis kunnen komen. We kiezen ervoor om stapsgewijs naar de best mogelijke situatie te gaan.

Hoe deze situatie eruit komt te zien en wanneer we die bereiken, is nu nog onduidelijk. Zo zullen de landelijke richtlijnen, de gezondheid en het welbevinden van bewoners, de werkbaarheid voor medewerkers en de tevredenheid van verwanten, ijkpunten zijn waarlangs we toetsen of de maatregelen hun doel dienen. Door elke stap goed te evalueren zullen we gaandeweg de route bepalen. Stap voor stap versoepelen van de maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft, genoemde data liggen niet vast.

Klik hier voor de veelgestelde vragen en antwoorden over het stappenplan.

Typ hier uw zoekopdracht

X