Jubileumsymposium!

Positieve Gezondheid

Op 13 november 2019 organiseert S&L Zorg een symposium met als thema: Positieve Gezondheid. De dag bestaat uit twee dagdelen. In de ochtend is er een successenmarkt waar successen op het gebied van positieve gezondheid, met elkaar worden gedeeld. In de middag is er een plenair programma met diverse sprekers, waaronder Machteld Huber en Luc Kenter.

Tussen de dagdelen door is er een lunch. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel. Bekijk hieronder per dagdeel het programma.

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk het symposium is vol.

OCHTEND

In de ochtend is er een successenmarkt voor medewerkers en vrijwilligers. Tijdens de successenmarkt worden successen omtrent positieve gezondheid met elkaar gedeeld. De successenmarkt bestaat uit workshops en lezingen over uiteenlopende onderwerpen.

Naast de workshops en lezingen kun je in de ochtend vrijblijvend de inspirerende kraampjes van de successenmarkt in de gymzaal op Sterrebos bezoeken. Je vindt hier diverse kraampjes met meer informatie over innovatie, voeding, bewegen en creativiteit. Zeker een bezoekje waard!

Programma

09:00 – 13.00 uur | Successenmarkt mét opening | gymzaal Sterrebos

10:00 – 10:45 uur | workshops en lezingen ronde 1 | centraal kantoor

11:00 – 11:45 uur | workshops en lezingen ronde 2 | centraal kantoor

Aanmelden?

U kunt zich niet meer aanmelden voor de successenmarkt.

Workshops en lezingen

BiM-workshop
‘BiM’ staat voor ‘Beleven in Muziek’. Het is een lichaamsgerichte methode met instrumentale muziek waarin een open muziek beleving bijdraagt aan de algehele ontwikkeling. Binnen S&L Zorg wordt er ook al enige tijd ge-BiM’t, en met succes! Wil je zelf ook eens aan de slag met BiM’en? Doe dan mee aan deze workshop!

Een les van de Leerklas
Weer voor één keer terug in de schoolbanken? Het kan! In deze workshop zullen deelnemers een les volgen uit het studieprogramma van de Leerklas. Tijdens deze les gaan deelnemers actief aan de slag met opdrachten en lesmateriaal uit de Leerklas. De workshop is bedoeld om meer te weten te komen over de Leerklas en het succes ervan.

Een eerste kennismaking met Mindfulness
In deze workshop maak je in sneltreinvaart kennis met de beginselen van Mindfulness. Mindfulness is vriendelijk aandacht geven aan alles wat je tegenkomt in je leven, van moment tot moment, bewust en niet oordelend. Veel van onze energie verliezen we in wat was en wat nog moet komen. Mindfulness leert om aandacht te geven aan het enige moment dat we hebben, het huidige moment.

Gezond Actief!
Bewegen is goed, meer bewegen is beter! Dat bewegen gezond is weet iedereen. Met alle nieuwe technieken en de kennis van tegenwoordig is er veel mogelijk op het gebied van bewegen. Maar, hoe gaan we binnen S&l Zorg om met deze technieken en wie zorgt ervoor dat er genoeg bewogen wordt binnen de organisatie? Je komt erachter tijdens de actieve lezing Gezond Actief!

Inzet VPTZ in de laatste levensfase
Er zijn als sterven dichterbij komt. Hoe vrijwilligers van grote meerwaarde kunnen zijn. De inzet van vrijwilligers van de VPTZ (vrijwillige palliatieve terminale zorg) zijn van grote meerwaarde in de laatste levensfase van onze cliënten. In deze lezing vertellen vrijwilligers van de VPTZ meer over het waardevolle werk wat zij verrichten.

De bewonersraad: hoe geven we medezeggenschap vorm?
In deze lezing vertellen de leden van de bewonersraad hoe de medezeggenschap op de woningen vormgegeven kan worden in hun ogen. Daarnaast zal Veronique, lid van de bewonersraad en daarnaast ervaringsdeskundige, vertellen over wat haar opleiding tot ervaringsdeskundige heeft veranderd in haar leven. Een verhaal over leren door vallen en opstaan; over gelijkheid en hoe belangrijk het is om serieus genomen te worden.

De meerwaarde van LACCS
Bij mensen met een ernstig verstandelijke beperking kan het soms lastig zijn om bepaalde behoeften te signaleren. Met de LACCS methode kijk je voornamelijk naar de waarde van iemands leven op vijf specifieke gebieden en wordt er bekeken of er verbetering nodig is en hoe we dit kunnen optimaliseren. In deze interactieve bijeenkomst wordt stilgestaan bij de LACCS methode en de meerwaarde ervan.

Demonstratie: de Qwiek.up
Sinds kort is dagbesteding op Lambertijnenhof een innovatie rijker, namelijk de Qwiek.up. De Qwiek.up is speciaal ontwikkeld voor de toepassing van belevingsgerichte zorg waarbij de cliënt centraal staat. In deze demonstratie maak je in 45 minuten kennis met de Qwiek.up en het succes ervan.

Symposium

Locatie:

S&L Zorg locatie Sterrebos

Onyxdijk 183 c

4706 LL Roosendaal

Parkeren:

Op ons terrein is beperkte parkeergelegenheid. We houden een aantal vakken vrij voor externe gasten, mocht er geen plek meer zijn dan kunt u in de omgeving gratis parkeren. Bent u met de auto, hou dan t.b.v. de navigatie: Onyxdijk 161a aan.

MIDDAG

In de middag is er een plenair programma met sprekers Machteld Huber (Institute for Positive Health), Luc Kenter (Thebe) en Marjolijne Lewis (S&L Zorg). Het wordt een middag waarbij sprekers elkaar afwisselen en zorgen voor inspiratie met praktijkvoorbeelden over Positieve Gezondheid. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel. Aanmelden kan tot en met 30 oktober.

Programma

12:00 uur | lunch | gymzaal Sterrebos

13:00 uur | start symposium | ontmoetingscentrum sterrebos

13:15 uur  | Marjolijne Lewis | S&L Zorg

14:00 uur | Machteld Huber | Institute for Positive Health

14:45 uur | pauze |

15:15 uur | Stephan Hopman | Thebe

16:10 uur | netwerkborrel | ontmoetingscentrum sterrebos

Aanmelden of afmelden?

U kunt zich niet meer aanmelden. Alle stoelen zijn bezet. Wilt u zich afmelden?Neem dan contact op met: communicatie@slzorg.nl.

Aanleiding symposium

S&L Zorg werd 30 jaar geleden opgericht, aangejaagd door ouders van potentiële bewoners. Ze wilden een nieuwe zorgvoorziening die er niet uitzag als een ‘instelling’. Ze wilden gewone huizen, kleine groepen en integratie in de wijk. Aan de rand van Roosendaal verrees op een stuk platteland, waar in de toekomst een nieuwe wijk zou komen, Sterrebos. Zo bijzonder dat de Koningin het persoonlijk kwam openen.

In Bergen op Zoom stonden ook ouders op. Ze wilden een eigen complex in de stad. De passie, kennis en ervaring uit Roosendaal werden ingezet. Er was een kans in de vorm van een oud militair terrein en een betrokken gemeentebestuur. Een tweede wijk werd gebouwd en kreeg de naam Lambertijnenhof.

Nu circa 25 jaar later is er een organisatie ontstaan met de naam S&L Zorg. De S is van Sterrebos, de L van Lambertijnenhof. We bieden ondersteuning aan circa 425 cliënten, waarvan er circa 355 ook intern verblijven.

Vanaf 2018 heeft bestuurder Marjolijne Lewis gekozen om het model van Positieve Gezondheid in te zetten. Dit jaar vieren we een jubileum. Er zijn veel activiteiten en feesten voor onze mensen. Er is ook een moment met inspiratie en kennisuitwisseling. Tijdens het Jubileumsymposium krijgen we inspiratie om optimaal gebruik te maken van Positieve Gezondheid voor de komende 30 jaar!

Machteld Huber

Sinds 2009 werkt Machteld Huber aan de ontwikkeling van een nieuw concept van gezondheid: Positieve Gezondheid. Daar zijn tal van experts, zorgprofessionals en burgers bij betrokken. Het concept is voortgekomen uit verkennend wetenschappelijk onderzoek en wordt de komende jaren op basis van onderzoek en praktijkervaringen steeds verder uitgewerkt.

In 2011 publiceerde het British Medical Journal het artikel over Positieve Gezondheid van Machteld Huber en anderen – dat de omslag haalde. Een jaar later ontving Huber de ZonMw-Parel voor haar toonaangevende initiatief. In 2014 promoveerde ze en in 2016 verscheen haar artikel over de uitwerking in Positive Health.

We zijn trots dat Machteld Huber bereid is om te komen spreken op ons jubileumsymposium en ons mee te nemen in deze andere kijk op gezondheid. Hierin staan eigen regie en veerkracht van de mens centraal.

Machteld Huber
Stephan Hopman

Op de eerdere uitnodigingen stond Luc Kenter als spreker vermeld, maar hij is helaas verhinderd. Zijn plaats wordt ingenomen door Stephan Hopman.

Nadat hij diverse functies bekleedde binnen de zorg en het onderwijs en zelfs een tijd inspecteur was bij de inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, ging Stephan Hopman aan de slag bij Thebe. Sinds januari 2018 is hij daar strategisch adviseur en managementsecretaris. Thebe is een zorg- en dienstverleningsorganisatie voor alle inwoners van Midden- en West-Brabant. Thebe biedt intramurale zorg, wijkverpleging en dagbesteding. Thebe heeft een budget van ongeveer 200 miljoen euro, heeft 3.800 medewerkers in dienst en heeft zo’n 1.600 vrijwilligers aan zich verbonden.

Thebe heeft al veel praktijkervaring opgedaan met Positieve Gezondheid. Stephan Hopman zal ons meenemen in de praktijk in aanvulling op de uitleg van Machteld Huber.

Stephan Hopman
Marjolijne Lewis

Vanaf 1 februari 2017 is Marjolijne Lewis bestuurder van S&L Zorg. Tijdens het symposium zal ze vertellen over de reis die S&L Zorg maakt en de rol van Positieve Gezondheid in die reis.

Marjolijne Lewis

Typ hier uw zoekopdracht

X