“Menslievende Zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan”

 

 

“Menslievende Zorg, vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan”

 

Bij ons staat de cliënt centraal. Centraal vanuit de overtuiging dat elke cliënt zorg en ondersteuning krijgt die afgestemd is op zijn specifieke behoeften. Wij ondersteunen de cliënt in het maken van eigen keuzes en wij geven hier op actieve wijze invulling aan.

Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat elk mens zich ontplooien kan. En juist in het bieden van ontplooiingskansen, hoe gering ook, voelt de mens zich gezien en gehoord en zich gewaardeerd in zijn zò-zijn, in zijn uniciteit. Dit proces, deze zoektocht naar wat waardevol is voor onze cliënten, kan alleen maar goed worden vormgegeven als betrokkenen zich verbonden voelen met deze achterliggende overtuiging.