De afgelopen maanden heeft het coronavirus ook de wereld van de bewoners, deelnemers, medewerkers, vrijwilligers, verwanten en alle betrokkenen bij S&L Zorg beïnvloed. We proberen de coronatijd samen zo goed mogelijk door te komen.

We proberen met elkaar de bewoners die ziek zijn de best mogelijke zorg te geven en daarnaast de andere bewoners in de gaten te houden. We verliezen daarbij ook de veiligheid van onze medewerkers en vrijwilligers niet uit het oog en begrijpen goed dat daar spanning op staat en het op sommige momenten zwaar is.

We hebben contact met onze artsen en o.a. de GGD en laten ons informeren over de maatregelen die we kunnen nemen om verspreiding te voorkomen.

We volgen hiervoor het actuele beleid van het RIVM, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Rijksoverheid. Dit beleid is steeds aan verandering onderhevig. Wij vertalen het beleid en de veranderingen steeds naar onze situatie.

Wat moeten we allemaal doen?

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

De maatregelen zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

Wij pakken de huidige situatie serieus en voortvarend op. We behouden ook onze rust. Het virus is nieuw, maar bij S&L Zorg zijn we bekend en hebben ervaring met meerdere infectieziekten. We weten wat we kunnen doen en weten ook waar we geen invloed op hebben.

De protocollen en procedures waar we ons aan hebben te houden veranderen met regelmaat rondom het coronavirus. De informatie op deze pagina wordt daarom ook steeds bijgesteld.

Laatste update: 20 januari 14:00 uur.

Tekst met paarse kleur is nieuw t.o.v. de vorige update van deze pagina. 

Veelgestelde vragen:

Hoe is de situatie bij S&L Zorg?

Op dit moment zien we hetzelfde als in de samenleving. We testen ontzettend veel en we constateren steeds meer besmettingen. We werken hard aan het steeds weer indammen van het virus, dit vraagt veel van bewoners, verwanten, medewerkers en vrijwilligers.

In de afgelopen maanden zijn er bij bewoners van S&L Zorg heel veel tests uitgevoerd op het coronavirus. In de loop van dit jaar bleken 47 bewoners besmet te zijn met het coronavirus. Rondom bewoners die besmet zijn, geldt een strikt beleid om verspreiding te voorkomen, er wordt bijvoorbeeld gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ook medewerkers zijn veel getest. De meeste medewerkers waren gelukkig niet besmet. 62 medewerkers bleken wel besmet te zijn. Direct bij het vermoeden van een besmetting met het coronavirus blijft een medewerker thuis en is hij/zij dus niet werkzaam in de woning.

Om verdere verspreiding te voorkomen hebben verschillende woningen tijdelijk te maken (gehad) met extra maatregelen. Vaak starten we bij een vermoeden al met extra maatregelen in een woning in afwachting van een testuitslag. Bewoners blijven dan thuis, de kans bestaat dat er in een woning ineens gewerkt wordt met extra beschermingsmiddelen en ingepland bezoek wordt afgebeld.

Vanuit privacy-oogpunt geven wij geen specifieke informatie. Bewoners, wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers van de groepen waar het actueel is, worden/zijn uiteraard op de hoogte gesteld.

Natuurlijk houden we al onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers goed in de gaten. Hieronder leest u veelgestelde vragen voor bewoners, medewerkers, verwanten en vrijwilligers.

– Bewoners –

Wat doen we als we bij een bewoner een besmetting vermoeden?

Hetzelfde als bij ieder ander. De bewoner blijft bij een vermoeden op zijn/haar slaapkamer en we nemen telefonisch contact op met de medische dienst van S&L Zorg. De artsen overleggen met de GGD of onderzoek naar het coronavirus nodig is. Als er bij een vermoeden getest wordt, blijven de andere bewoners ook even thuis en wordt ingepland bezoek afgebeld. Als de testuitslag negatief blijkt, vervallen alle maatregelen weer.

Wat doen we als een bewoner van een groepswoning inderdaad besmet is?

Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden. De bewoner kan thuis blijven in een afgeschermd deel van de woning, de bewoner kan tijdelijk op een andere locatie worden opgevangen, er kan een opname in het ziekenhuis nodig zijn en natuurlijk mag familie de zorg ook overnemen en de bewoner bij familie opvangen. Als er één besmetting is binnen een woning (bewoner en/of medewerker) is tijdelijk bezoek ontvangen of op bezoek gaan niet meer mogelijk. Als er meerdere besmettingen zijn binnen één woning (bewoners en/of medewerkers) kan het nodig zijn dat ook niet besmette bewoners preventief op hun eigen kamer verblijven. Lees hier meer over bezoekmogelijkheden tijdens een isolatieperiode. 

Wat houdt isolatie op een externe locatie in en waar wordt de bewoner dan opgevangen?

We hebben een deel van een pand op locatie Sterrebos (Onyxdijk 169) volledig vrij en geschikt gemaakt voor strikte isolatie voor meerdere mensen. Dit pand wordt extra ingezet als dat nodig blijkt. Het pand is momenteel ingericht voor twintig bewoners.

Hoe maakt S&L Zorg de keuzen op het gebied van isolatievorm en inzet persoonlijke beschermingsmiddelen?

Keuzen worden over het algemeen op maat gemaakt. We hanteren wel een schema waarin de meest logische route wordt omschreven. Het schema is niet bindend in individuele gevallen kan op basis van adviezen van onze artsen en/of de GGD worden afgeweken.

– Medewerkers –

Hoe zorgt S&L Zorg dat ik veilig kan werken?

Medewerkers die werken met mensen die (vermoedelijk) besmet zijn met het coronavirus dragen persoonlijke beschermingsmiddelen. We volgen daarvoor minimaal de landelijke richtlijnen. Rondom besmette personen zetten we zelfs meer persoonlijke beschermingsmiddelen in dan de richtlijnen voorschrijven. Dit blijven we doen, zolang deze extra middelen beschikbaar zijn. Als we geen 1,5 meter afstand kunnen hanteren werken we altijd met mondkapjes. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat medewerkers veilig kunnen werken. Heb je bedenkingen om te komen werken, bespreek dit dan met je leidinggevende.

Wanneer mag ik wel of juist niet werken?

Heb je één of meer van deze klachten:

  • verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
  • hoesten; en/of
  • benauwdheid en/of
  • verhoging of koorts en/of
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Kom niet naar je werk! Bel je leidinggevende!

Iedereen in heel Nederland (boven de 12 jaar) met één of meer van bovenstaande klachten moet thuisblijven. Iedereen met dergelijke klachten die passen bij het coronavirus kan zich laten testen. Het is van groot belang dat zorgmedewerkers (en hun huisgenoten) zich bij klachten direct laten testen. Totdat de testuitslag bekend is blijft de persoon/zorgmedewerker met klachten thuis. Als deze persoon koorts en/of benauwdheid heeft, dan moeten ook alle huisgenoten thuisblijven tot na de testuitslag.

Voor zorgmedewerkers geldt een speciaal advies dat is te lezen op deze pagina van het RIVM.

Wanneer mag ik weer komen werken?

Lees de actuele richtlijnen over wanneer je weer mag werken op deze pagina van het RIVM.

Gelden er maatregelen als ik in het buitenland op vakantie ben geweest?

Zodra er in een land sprake is van code geel (vakantiereizen mogelijk, let op de risico’s) dan gelden er voor onze medewerkers geen extra maatregelen na thuiskomst. Echter, bij een opleving van het coronavirus kunnen landen strengere maatregelen nemen en kan de situatie snel veranderen. Dit kan betekenen dat een land code oranje (vakantiereizen afgeraden) kan krijgen terwijl een medewerker in dit land op vakantie is.

Zodra er sprake is van code oranje (of rood) gelden er voor onze medewerkers wel extra maatregelen na thuiskomst. Wanneer een medewerker terugkomt uit oranje of (rood) gebied zal er, voordat er gestart wordt met het werken op de groepen, eerst een (telefonisch)gesprek met de teamleider plaatsvinden. De teamleider stelt vast welke (voorzorgs)maatregelen genomen dienen te worden. Onze leidraad hierbij is het advies vanuit het RIVM.

Vanwege de zorgplicht voor onze cliënten en medewerkers verwachten wij dat onze medewerkers zich verantwoordelijk gedragen. Bekijk voor actuele informatie over reizen naar het buitenland de website van de Rijksoverheid.

Gelden er maatregelen als ik woonachtig ben in een oranje risicogebied?

Voor medewerkers, woonachtig in oranje gebied, gelden er wellicht extra (voorzorgs)maatregelen. De teamleider stelt vast welke maatregelen genomen dienen te worden.

Mag ik thuis werken?

Als het redelijkerwijs mogelijk is willen we dat medewerkers thuiswerken, mits ze de beschikking hebben over een zakelijke mobiele telefoon en een computer. Verzoeken daarvoor kunnen ingediend worden bij de leidinggevenden. Het algemene nummer van S&L Zorg 088 7777 444 blijft bemand en collega’s die thuiswerken blijven bereikbaar.

Indien je als medewerker niet over de juiste werkplekfaciliteiten beschikt dan bieden we deze faciliteiten in bruikleen aan. Hierbij kun je denken aan een beeldscherm, een muis, een toetsenbord en een bureaustoel. Medewerkers die meer advies nodig hebben omtrent een gezonde werkplek kunnen contact op met hun leidinggevende of HR. Zie tevens deze link met voorlichting over wat een gezonde thuiswerkplek is.

Wat doen we met bijeenkomsten en vergaderingen?

Bijeenkomsten en overleggen doen we liever niet live, maar digitaal. We werken ook met hybride overleggen, waar een deel van de deelnemers aanwezig is in één ruimte en een deel digitaal deelneemt. De vergaderruimten zijn aangepast en hebben een maximaal aantal personen dat de ruimte in mag, er zijn daardoor ook minder stoelen. Ook zijn er schoonmaaksetjes aanwezig.

– Verwanten en bezoekers –

Wat verwachten we van verwanten en bezoekers?

Voor het bezoek gelden strikte voorwaarden. We hebben een schema gemaakt over wat de mogelijkheden zijn voor bezoek. Lees meer>>. Als er vanwege een (vermoedelijke) besmetting tijdelijk geen bezoek is toegestaan, worden alle betrokkenen op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen en het moment waarop bezoek wel weer kan.

Als onze bewoners op bezoek gaan bij familie of ergens anders zijn, adviseren en verwachten we dat dezelfde maatregelen worden gehanteerd. We houden bij S&L Zorg de groep klein waarmee onze bewoners contact hebben, ook bij een bezoek buiten S&L Zorg verwachten we dat iedereen de contacten beperkt houdt. Gebruik ook bij een bezoek bij familie mondkapjes als de 1,5 meter niet gehandhaafd kan worden. Als een bewoner of iemand waarmee nauw contact is geweest ziek wordt tijdens het logeren, kan de bewoner niet zomaar terugkeren. Er gelden dan aanvullende maatregelen.

Houd u alstublieft wel contact met uw verwant. Hoe moeilijk ook. Bel of gebruik middelen om digitaal contact te hebben. Wij proberen daar zo goed mogelijk in te faciliteren.

Onze ontmoetingscentra zijn sinds 1 juli weer open voor het ontvangen van bezoek. Vanaf 14 oktober zijn de mogelijkheden wel verder beperkt. Passanten en ander publiek zijn niet meer welkom. Er is koffie en thee, maar lunch kan alleen afgehaald worden. In de Ontmoetingscentra zijn maximaal 30 mensen toegestaan, hierop wordt streng toegezien. Dit kan betekenen dat er geen ruimte is als u het Ontmoetingscentrum wilt bezoeken.

Mag ik als verwant op bezoek komen als ik woonachtig ben in oranje risicogebied?

Voor verwanten, woonachtig in oranje gebied, gelden soms extra maatregelen. Verwanten kunnen hierover contact opnemen met de teamleider van de woning van hun verwant.

– Vrijwilligers –

Wat vragen we van vrijwilligers?

Wij zijn blij met alle hulp, die hebben we juist nu nodig, maar we willen het ook zo veilig mogelijk houden voor iedereen. Heeft u milde gezondheidsklachten, zoals verkoudheid, hoesten of koorts? Of is één van uw huisgenoten ziek met koorts? Of heeft u de afgelopen 10 dagen contact gehad met iemand die (mogelijk) het coronavirus heeft? Dan verzoeken wij u om onze locaties niet te bezoeken.

Wilt en kunt u helpen, overleg dan met de contactpersoon van wonen of dagbesteding of dit mogelijk is.

– Dagbesteding –

Gaat de dagbesteding wel door?

Ja, maar sinds maandag 16 maart tot en met augustus was dit bijna volledig in de eigen woning en niet meer in de dagbestedingslokalen. Vanaf 7 september zijn we de dagbestedingsgebouwen weer volledig gaan inzetten. De dagbesteding is nog steeds anders dan voor de uitbraak van corona. Elke woning heeft namelijk één vast lokaal aangewezen gekregen. Daar wordt dagbesteding aangeboden voor bewoners uit die ene woning. Deelnemers die alleen dagbesteding volgen en niet bij S&L Zorg wonen, kunnen vanaf 8 juni al weer deelnemen.

Waarom houden we bewoners van een woning bij elkaar?

Allereerst om een grote verspreiding te voorkomen. Maar het heeft ook een andere reden. Als er helaas toch iemand besmet blijkt, is de kans groot dat een woning een tijdlang weer extra maatregelen krijgt. Bijvoorbeeld geen bezoek, werken met beschermingsmiddelen etc. Als we bewoners van verschillende woningen bij elkaar laten zijn, is de kans groter dat we zelfs al bij één besmetting verschillende woningen tegelijk moeten sluiten. Dat willen we voorkomen.

Mag een bewoner van een woning ook naar een lokaal van een andere woning?

Nee. We gaan juist niet mixen. Iedereen gaat bij binnenkomst direct naar zijn/haar lokaal.

Mag een medewerker van een groep ook naar een ander lokaal?

Dat vermijden we als het kan. Maar, het zal echt wel eens nodig zijn. Als dat gebeurt houdt deze medewerker wel 1,5 meter afstand van de mensen in het andere lokaal.

Komen we elkaar wel tegen in de gang?

Ja, dat is niet te vermijden, maar we proberen zo goed als het gaat lange contacten wel te vermijden. Er is belijning in de gangen, zodat iedereen ‘rechts’ blijft en het is niet toegestaan praatjes te maken in de gangen. Van toiletten/badkamers worden door verschillende mensen gebruik gemaakt, maar die houden we extra goed schoon. En ja, soms zal een bewoner je in de gang ineens een kroel geven. Dat hoort bij onze zorg.

Hoe zit het met externe dagbesteding?

Uiteraard gaan er ook nog steeds mensen naar externe dagbesteding. Ook komen er mensen bij onze dagbesteding die niet bij ons wonen. Natuurlijk moeten zij ook thuisblijven bij klachten.

Gaan we ook weer sporten?

Ja! Maar de sportmedewerkers bieden steeds een programma voor één groep uit één lokaal. Ook tijdens het sporten blijf je dus bij je medebewoners.

En muziek?

Gelukkig zijn we daar ook weer mee gestart! Ook hier wordt een programma geboden waarbij steeds één groep uit één lokaal met muziek aan de slag gaat.

En zwemmen?

Als wij zwemmen is dat ook samen met bewoners van je eigen woning en alleen als iedereen 1,5 meter afstand kan houden.

Zijn er uitzonderingen bij de dagbesteding?

Ja natuurlijk, onze zorg is zo bijzonder dat je altijd bereid moet zijn maatwerk te leveren. Maar het worden niet veel uitzonderingen en ze worden alleen door de teamleiders dagbesteding gemaakt. Veiligheid blijft namelijk voorop staan.

Hoe lang blijft deze vorm van dagbesteding bestaan?

Corona is voorlopig de wereld nog niet uit. Vooruitkijken is tijdens zo’n crisis best lastig. We verwachten pas weer naar een andere vorm over te gaan als de crisis zijn einde nadert.

Hoe zorgen we dat corona ook bij de dagbesteding buiten de deur blijft?

Allereerst moeten we zorgen dat er eenvoudigweg geen zieke mensen naar de dagbesteding gaan. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers blijven thuis bij milde klachten en laten zich testen. Als we geen 1,5 meter afstand kunnen houden dragen medewerkers en vrijwilligers mondkapjes. Ook kunnen we het niet vaak genoeg zeggen: hygiëne, hygiëne, hygiëne. Als we de regels in acht nemen, kunnen we samen zorgen voor een veilige omgeving.

– Algemene vragen –

Vaccinatie

We hopen dat als veel mensen gevaccineerd zijn, we ook van het coronavirus af zijn. Er is veel te horen over de vaccinatie in het nieuws. We horen veel, maar er is veel ook nog niet bekend. We bereiden ons met wat we weten voor. Klik hier om naar de speciale pagina met informatie over de vaccinatie te gaan.

Evenementen en activiteiten

Bijna alle evenementen binnen S&L Zorg zijn geannuleerd. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld digitale evenementen.

Hoe zit het met de was van bewoners?

Veel persoonsgebonden was wordt gedaan door wasbedrijven. Deze dienstverlening loopt door. Als u zelf wast voor uw familielid kunt u dit ook blijven doen. Als er in een woning tijdelijk geen bezoek is toegestaan, kunt u de was ophalen en terugbrengen zonder de woning in te gaan. Stemt u dit dan wel telefonisch af met de begeleiders van de groep.

Bij een eventuele coronabesmetting kan het zijn dat de was wordt overgenomen. In dat geval betaalt S&L Zorg de kosten. Omdat dit wasproces langer duurt, is er wellicht extra kleding nodig. S&L Zorg vergoedt in dat geval de extra kleding met een maximaal bedrag van € 150 per persoon incl. btw.

Hoe gaat S&L Zorg om met ventilatiesystemen?

In de media is veel te lezen over ventilatiesystemen i.v.m. voorkomen van verspreiding van virussen. Het RIVM geeft aan dat op basis van de huidige inzichten aanpassingen van ventilatiesystemen niet nodig zijn. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd. Het is wel van belang dat er mogelijkheden zijn om te ventileren; goed ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat.

Wij volgen steeds de landelijke richtlijnen, dus ook dit RIVM advies. Lees hier de volledige onderbouwing.

Is er voldoende inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen bij S&L Zorg?

Al vanaf het begin van de crisis hadden we genoeg beschermingsmiddelen om in te zetten rondom bewoners met corona. Het was wel lastig om genoeg binnen te krijgen. Rondom bewoners die verdacht werden van besmetting met corona hebben we zelfs meer ingezet dan de landelijke richtlijnen voorschrijven.

Hoe gaat S&L Zorg om met de inzet van mondkapjes?

Bij S&L Zorg zijn we terughoudend met de continue inzet van mondkapjes van onze begeleiders in een huiselijke omgeving als er geen zieke mensen zijn. We zetten wel mondkapjes in als de 1,5 meter niet gehandhaafd kan worden. Juist rondom zieke bewoners zetten we wel een heel pakket aan persoonlijke beschermingsmiddelen in.

We voldoen aan de landelijke richtlijnen

Bij de start van de coronacrisis waren de richtlijnen terughoudend op de het gebied van de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen in onze sector. Wij gingen er veel strenger in, rondom bewoners die besmet waren of verdacht waren van besmetting hebben we steeds meer persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet dan landelijk geadviseerd. In oktober 2020 tijdens de tweede golf, worden mondkapjes juist breed geadviseerd. Vanaf 13 oktober zijn wij op basis van een wijziging in de richtlijnen en adviezen gaan werken met mondkapjes in alle situaties waarin we geen 1,5 meter afstand kunnen houden.

Waarom draagt niet iedereen bij S&L Zorg een mondkapje?

Veel van onze begeleiding en zorg vindt plaats in de huizen van onze bewoners. Dit is een thuissituatie waar onze begeleiders de hele dag aanwezig zijn. Onze ervaring is dat met het gebruik van mondkapjes en daardoor het wegvallen van de mimiek van de begeleider, juist het begeleiden heel moeilijk wordt. We moeten steeds een afweging maken, tussen medische veiligheid en het welzijn van onze bewoners. Wij vrezen voor het welzijn van onze bewoners als iedereen in huis de hele dag met een mondkapje rondloopt.

Wanneer worden er wel mondkapjes ingezet?

Als bewoners verdacht worden van corona, zetten we tegenwoordig al direct persoonlijke beschermingsmiddelen in voor de begeleiders, zoals het mondkapje. Ook als we geen 1,5 meter afstand kunnen houden t.o.v. een bewoner/deelnemer zetten we mondkapjes in. Als de landelijke richtlijnen in de toekomst veranderen op dit gebied, passen wij ook direct onze werkwijzen aan.

Heeft u vragen waarom het antwoord niet op deze pagina vindt? Mail dan naar communicatie@slzorg.nl. We proberen u dan van een antwoord te voorzien!

Vaccinatie

Iedereen zou wel willen dat het virus weg is en we weer zonder coronaregels kunnen leven. Vaccineren is hiervoor een belangrijke stap. Als we ons laten vaccineren, kan corona niet meer zomaar om zich heen grijpen en gaan de coronaregels stapje voor stapje weer weg.

We proberen zoveel mogelijk informatie te geven over de vaccinatie, daarom hebben we een speciale pagina gemaakt over dit onderwerp.

Bezoekregeling

In het begin van de coronacrisis was bezoek een tijd niet toegestaan. Toen de risico’s afnamen zijn we voorzichtig weer bezoek gaan ontvangen. Van die eerste periode hebben we geleerd. De medische gezondheid is ontzettend belangrijk, maar we moeten ook goed naar het welzijn van bewoners en verwanten blijven kijken. In de huidige fase willen we dat bezoek mogelijk moet blijven.

Als er sprake is van een isolatievorm in de woning is bezoek in het begin niet toegestaan. Duurt de isolatie langer dan 10 dagen, dan maken we bezoek wel weer mogelijk. Alle mogelijkheden voor bezoek in de komende periode is vastgelegd in het onderstaande schema.

Mogelijk maken van bezoek kan alleen als het coronavirus onder controle blijft, genoemde data liggen niet vast.

Stappenplan: Meer vrijheid tijdens de coronacrisis

In de afgelopen weken hebben we ons gebogen over een werkwijze waarop wij met oog voor veiligheid en leefbaarheid voor bewoners, medewerkers, vrijwilligers en verwanten tot een versoepeling van de maatregelen rondom de coronacrisis kunnen komen. We kiezen ervoor om stapsgewijs naar de best mogelijke situatie te gaan.

Hoe deze situatie eruit komt te zien en wanneer we die bereiken, is nu nog onduidelijk. Zo zullen de landelijke richtlijnen, de gezondheid en het welbevinden van bewoners, de werkbaarheid voor medewerkers en de tevredenheid van verwanten, ijkpunten zijn waarlangs we toetsen of de maatregelen hun doel dienen. Door elke stap goed te evalueren zullen we gaandeweg de route bepalen. Stap voor stap versoepelen van de maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft, genoemde data liggen niet vast.

Typ hier uw zoekopdracht

X