Bij S&L Zorg volgen we de ontwikkelingen rondom het coronavirus. We hebben contact met onze artsen en o.a. de GGD en laten ons informeren over de maatregelen die we kunnen nemen om verspreiding te voorkomen.

We volgen hiervoor het actuele beleid van het RIVM en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Dit beleid is steeds aan verandering onderhevig, dus we bewegen mee met die veranderingen.

Wat moeten we allemaal doen?

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

De maatregelen zijn:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

Wij pakken de huidige situatie serieus en voortvarend op. We behouden ook onze rust. Het virus is nieuw, maar bij S&L Zorg zijn we bekend en hebben ervaring met meerdere infectieziekten. We weten wat we kunnen doen en weten ook waar we geen invloed op hebben.

De protocollen en procedures waar we ons aan hebben te houden veranderen met regelmaat rondom het coronavirus. De informatie op deze pagina wordt daarom ook steeds bijgesteld.

Laatste update: 9 april 14:20 uur.

Veel gestelde vragen:

Hoe is de situatie bij S&L Zorg?

Er zijn afgelopen weken in totaal negen bewoners van S&L Zorg getest op het coronavirus. Na deze tests bleken drie bewoners besmet te zijn met het coronavirus. Eén van de bewoners is overgebracht naar Onyxdijk 169, dat specifiek is ingericht als thuisisolatiepand. De overige bewoners hebben geen of weinig last van het coronavirus. Vanuit privacy-oogpunt geven wij geen specifiekere informatie.

Bewoners, wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers van de betrokken woning zijn op de hoogte gesteld. Rondom bewoners die besmet zijn, geldt een strikt beleid om verspreiding te voorkomen, er wordt bijvoorbeeld gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Natuurlijk houden we al onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers goed in de gaten. Hieronder leest u veelgestelde vragen voor bewoners, medewerkers, verwanten en vrijwilligers.

– Bewoners –

Wat doen we als we bij een bewoner een besmetting vermoeden?

Hetzelfde als bij ieder ander. De bewoner blijft bij een vermoeden op zijn/haar slaapkamer en we nemen telefonisch contact op met de medische dienst van S&L Zorg. De artsen overleggen met de GGD of onderzoek naar het coronavirus nodig is.

Wat doen we als een bewoner van een groepswoning inderdaad besmet is?

Dan laten we ons intensief begeleiden en adviseren door de GGD en hulpinstanties. Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden. De bewoner kan thuis blijven in een afgeschermd deel van de woning (thuisisolatie), de bewoner kan tijdelijk op een andere locatie (thuisisolatie op een externe locatie) worden opgevangen, er kan een opname in het ziekenhuis nodig zijn en natuurlijk mag familie de zorg ook overnemen en de bewoner bij familie opvangen.

Wat houdt thuisisolatie op een externe locatie in en waar wordt de bewoner dan opgevangen?

We hebben een pand op locatie Sterrebos (Onyxdijk 169) volledig vrij en geschikt gemaakt voor thuisisolatie voor meerdere mensen. Dit pand wordt extra ingezet als dat nodig blijkt. Het pand is momenteel ingericht voor zeven bewoners.

– Medewerkers –

Hoe zorgt S&L Zorg dat ik veilig kan werken?

Medewerkers die werken met mensen die besmet zijn met het coronavirus dragen op dit moment persoonlijke beschermingsmiddelen. We volgen daarvoor minimaal de landelijke richtlijnen. Op dit moment zetten we zelfs meer persoonlijke beschermingsmiddelen in dan de richtlijnen. Dit blijven we doen, zolang deze extra middelen beschikbaar zijn. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat medewerkers veilig kunnen werken. Heb je bedenkingen om te komen werken, bespreek dit dan met je leidinggevende.

Wanneer mag ik wel of juist niet werken?

Als je geen klachten hebt, kun je werken.

Het RIVM adviseert inwoners van Nederland bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Voor zorgmedewerkers geldt een aangepast advies dat is te lezen op deze pagina van het RIVM.

Als je denkt dat je thuis moet blijven, bel dan je leidinggevende en bekijk samen de mogelijkheden.

Ziekmelden gebeurt telefonisch bij de leidinggevende en medewerkers kunnen versneld contact hebben met de bedrijfsarts.

Wanneer mag ik weer komen werken?

Als je ziek bent, moet je thuisblijven tot je 24-uur geheel klachtenvrij bent. Als familieleden nog klachten hebben, mag je wel gaan werken als je zelf 24-uur geheel klachtenvrij bent.

Mag ik thuis werken?

Als het redelijkerwijs mogelijk is willen we dat medewerkers thuiswerken, mits ze de beschikking hebben over een zakelijke mobiele telefoon en een computer. Verzoeken daarvoor kunnen ingediend worden bij de leidinggevenden. Het algemene nummer van S&L Zorg 088 7777 444 blijft bemand en collega’s die thuiswerken blijven bereikbaar.

Mijn kind kan door de nieuwe richtlijnen van het RIVM niet meer naar school of de kinderopvang. Wat kan ik doen?

We begrijpen dat dit vervelend is. Voor kinderen van beide ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken.

Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert en het niet lukt om zelf opvang te regelen voor de kinderen, kan er toch een beroep worden gedaan op de school. Volgens de overheid is het namelijk geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven. Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid. Kan dit niet op de school of opvang van jouw kinderen? Overleg met je leidinggevende wat de mogelijkheden zijn om een dienst te ruilen of dat je verlof op kunt nemen.

Wat doen we met bijeenkomsten en vergaderingen?

Bijeenkomsten en overleggen doen we liever niet live en doen we niet als er meer dan drie personen bij zijn. We stellen ze uit, doen ze digitaal of annuleren ze. Bijeenkomsten waarbij externen naar locaties van S&L Zorg komen gaan niet door. Voorwaarde voor het annuleren van overleggen is wel dat de bedrijfsvoering niet in gedrang komt. Behandelingen van cliënten gaan door, alleen urgente tandheelkundige zorg gaat door. De ontmoetingscentra zijn gesloten.

– Verwanten en bezoekers –

Wat verwachten we van verwanten en bezoekers?

De regels zijn verder aangescherpt. We volgen het advies om onze bewoners verder te beschermen.

In geen enkele woning is bezoek nog toegestaan. Ook ophalen en terugbrengen van een bewoner is niet meer toegestaan. We volgen continu de landelijke richtlijnen. Deze maatregel is op dinsdag 31 maart verlengd en geldt nu in ieder geval tot en met 28 april 2020.

U mag wel uw familielid ophalen en zelf thuis zorg leveren. Terugbrengen kan dan helaas pas als de maatregelen weer soepeler zijn. Als u dit wilt, kondig dit dan aan bij de teamleider en maak samen afspraken.

Houd u alstublieft wel contact met uw verwant. Hoe moeilijk ook. Bel of gebruik middelen om digitaal contact te hebben. Wij proberen daar zo goed mogelijk in te faciliteren.

Van verwanten vragen we het te melden als een bewoner of deelnemer recent in een gebied is geweest waar het coronavirus voorkomt of de afgelopen 14 dagen contact heeft gehad met iemand die het nieuwe coronavirus blijkt te hebben.

Onze ontmoetingscentra zijn gesloten.

– Vrijwilligers –

Wat vragen we van vrijwilligers?

Wij zijn blij met alle hulp, die hebben we juist nu nodig, maar we willen het ook zo veilig mogelijk houden voor iedereen. Heeft u milde gezondheidsklachten, zoals verkoudheid, hoesten of koorts? Of is één van uw huisgenoten ziek met koorts? Of bent u de afgelopen 14 dagen in één van de risicogebieden in het buitenland geweest? Of heeft u de afgelopen 14 dagen contact gehad met iemand die (mogelijk) het coronavirus heeft? Dan verzoeken wij u om onze locaties niet te bezoeken.

Mensen in de leeftijdscategorie 70+ behoren zelf tot een risicogroep en dienen zichzelf optimaal te beschermen. Bent u ouder dan 70 jaar, bezoek onze locaties dan ook niet.

Wilt en kunt u helpen, overleg dan met de contactpersoon van wonen of dagbesteding of dit mogelijk is.

– Algemene vragen –

Gaat de dagbesteding wel door?

Ja, maar vanaf maandag 16 maart bijna volledig in de eigen woning en niet meer in de dagbestedingslokalen. Er zijn enkele uitzonderingen, waarbij woningen met bewoners van hun eigen woning, naar een eigen lokaal gaan. Deelnemers die alleen dagbesteding volgen en niet bij S&L Zorg wonen en waar er een andere oplossing mogelijk is, komen niet meer. Bijna iedereen heeft inmiddels een andere oplossing gevonden. In woningen krijgt aandacht voor zieke bewoners uiteraard voorrang op dagbesteding.

Evenementen en activiteiten

Alle evenementen binnen S&L Zorg zijn geannuleerd. De ontmoetingscentra en zwembaden zijn gesloten. Zodra de activiteiten weer doorgang mogen vinden, wordt dit gemeld op deze pagina. Het doet ons zeer, maar onder alle afgelaste evenementen vallen ook eventuele warmte diensten (herdenkingsdiensten) die gehouden worden als er een cliënt overlijdt.

Komen bewoners nog wel buiten?

Ja, waar mogelijk wel. Buiten zijn is ontzettend belangrijk. We gebruiken onze tuinen en als we een stukje gaan wandelen, doen we dat maximaal met drie personen (één begeleider van de woning en één of twee bewoners). Als het gaat om Sterrebos en Lambertijnenhof, blijven we wel zoveel mogelijk op de terreinen.

Hoe zit het met de was van bewoners?

Veel persoonsgebonden was wordt gedaan door wasbedrijven. Deze dienstverlening loopt door. Als u zelf wast voor uw familielid kunt u dit ook blijven doen. U kunt de was ophalen en terugbrengen zonder de woning in te gaan. Stemt u dit dan wel telefonisch af met de begeleiders van de groep.

Bij een eventuele coronabesmetting kan het zijn dat de was wordt overgenomen. In dat geval betaalt S&L Zorg de kosten. Omdat dit wasproces langer duurt, is er wellicht extra kleding nodig. S&L Zorg vergoedt in dat geval de extra kleding met een maximaal bedrag van € 150 per persoon incl. btw.

Typ hier uw zoekopdracht

X